KFOR-i ndërton një sistem të ri drenazhimi në Banjë të Skenderajit

Komandanti i KFOR-it, Gjenerali Erhard Buhler, ka vendos të ri-rregullojë kanalin ekzistues në rrugën e fshatit Banjë, në kuadër të aktiviteteve të kryera nga KFOR-i për përmirësimin e kushteve të jetesës për të gjithë njerëzit në Kosovë.

Zyra për informim e KFOR-it ka bërë të dituse se është bërë një sistem i ri drenazhues si dhe një rrjedhë më e mirë e furnizimit me ujë për disa mullinj që gjenden në këtë fshat të Skenderajt.

“Nevoja kryesore është paraqitur në rrugë e cila ishte në gjendje shumë të keqe. Kjo rrugë, fillimisht e asfaltuar, është dëmtuar për shkak të ujit që rridhte në sipërfaqen e
saj nga përrenjtë e përmbyur malorë. Problemi i dytë ishte humbja e furnizimit të energjisë në mullinjë për shkak të vijave jo-adekuate të ujitjes, duke mos arritur të furnizohen mullinjtë në mënyrë të nevojshme”, thuhet në kumtesë.

Punimet në Banje janë kryer në përputhje me të gjitha kërkesat teknike nga ekipi i inxhinierëve të KFOR-it dhe konsistoi me vënien e një gypi në kryqëzimin e përroit, në mënyrë që të sigurohet rrjedha e ujit drejt mullirit të vendosur në fshat, 200 metra më poshtë se ajo pikë, si dhe me pastrimin e gypit drenazhues nga sedimentet dhe
mbeturinat.

Pas përfundimit të punimeve, fshatarët, të udhëzuar nga personeli i Detashmentit të Përbashkët Rajonal të KFOR-it, do të jenë përgjegjës për planin e rregullt të mirëmbajtjes me qëllim të mbajtjes së rrugës dhe gypave të drenazhimit sa më pastër nga balta natyrale dhe sedimentet.

(albinfo.ch)

No comments:

Post a Comment